Tjänster

Behovet av en simkunnig pedagog kan komma plötsligt och då kan vi vara erat alternativ. Och visst är det viktigt att hitta medarbetare snabbt när det brinner i knutarna.

Kanske ska någon av era anställda vara föräldraledig eller så behöver ni förstärkning vad gäller sim kompetensen i skolan, då är bemanning ett bra alternativ.

Bemanningsprocess

I vår bemanningsprocess jobbar vi aktivt med ständiga förbättringar och återkoppling för att få bästa möjliga matchning mellan kund och medarbetare. Processen kan skilja sig åt beroende på om det är en ny eller redan aktiv kund. Även komplexiteten på uppdrag är avgörande för hur lång tid vi lägger på. (uppföljning)

Kundkontakt

Varje uppdrag börjar med ett besked från er med hur mycket bemanning i form av dagar och timmar som kunden behöver. Därefter kontaktar Simkraften er och bokar tid för besök. Vid besöket utför vi tillsammans med kunden en utförlig behovsanalys.

Order/uppdrag

Vill du bryta uppdraget i förtid betalar du endast för konsultens arbetade timmar.

Uppföljning och utvärdering

Under hela uppdraget gör vi löpande uppföljningar för att se att allting fungerar som önskat på uppdraget. Detta gör vi självklart både med kund och med medarbetare. För oss är det viktigt att säkerställa att alla parter är nöjda och att allt fungerar bra. Detta gör vi bland annat genom att vara närvarande på plats hos kunder och medarbetare.

Kundvård

Hos oss är alla kunder viktiga. Vi arbetar proaktivt för att hjälpa våra kunder att hitta den bästa mixen av medarbetare på ett kostnadseffektivt sätt. Du betalar endast för effektiv arbetstid och slipper arbetsgivaransvaret när du anlitar oss för bemanning. Vårt mål är att vara det självklara valet för företag som vill bemanna och rekrytera inom simning.

I dagsläget så är det många skolor som har brist på utbildad och pedagogisk simlärare, vilket försämrar elevernas engagemang och intresse för simning i skolan, samt att de lär sig simma med fel grunder och teknik.

Vi är ett bemanningsföretag som hyr ut certifierade simlärare inom Svenska Livräddningssällskapet och Svenska simförbundet till skolor och förskolor. Med många år i bagaget.

Här är de mål som vi i Simkraften vill arbeta för tillsammans med skolor i simundervisningen.

Vi utgår från Skolverkets mål som är satta för alla årskurser.

Enligt Skolverket så ska det vara valfritt simsätt på mage som man ska simma och då bör vi individ anpassa undervisningen d.v.s. om ett barn simmar crawl så ska hen inte behöva lära sig bröstsim för att klara simprovet.

Vi tror att simkunnigheten kommer att öka fortare i form av att man individanpassar undervisningen.

Dela upp skolklasserna utefter vilket simsätt de ska träna på förutsätt att man är fler än en ledare.

Kursbemanningsprocessen

Vi tar emot 10-20 elever per grupp.

Efter tre lektioner summerar vi om hur många fler som behövs för att klara av skolans krav.

Om en elev blir godkänd som simkunnig innan löpande lektioner är avklarade så är ni välkomna att ta in en ny elev.

Minsta uppdrag är 5 lektioner. Kostnaden för en elev är 85 kronor/tillfälle.

 

Back to Top
Context Menu is disabled by theme settings.