simskolor och föreningar

simundervisning för simskolor och föreningar

 

Behovet av en simkunnig pedagog kan komma plötsligt och då kan vi vara ett bra alternativ. Och visst är det viktigt att hitta medarbetare snabbt när det brinner i knutarna.

Kanske ska någon av era anställda vara föräldraledig eller så behöver ni förstärkning vad gäller sim kompetensen i skolan, då är bemanning ett bra alternativ.

Bemanningsprocess

I vår bemanningsprocess jobbar vi aktivt med ständiga förbättringar och återkoppling för att få bästa möjliga matchning mellan kund och medarbetare. Processen kan skilja sig åt beroende på om det är en ny eller redan aktiv kund. Även komplexiteten på uppdrag är avgörande för hur lång tid vi lägger på. (uppföljning)

Kundkontakt

Varje uppdrag börjar med ett besked från er med hur mycket bemanning i form av dagar och timmar som kunden behöver. Därefter kontaktar Simkraften er och bokar tid för besök. Vid besöket utför vi tillsammans med kunden en utförlig behovsanalys.

Order/uppdrag

Vill du bryta uppdraget i förtid betalar du endast för konsultens arbetade timmar.

Uppföljning och utvärdering

Under hela uppdraget gör vi löpande uppföljningar för att se att allting fungerar som önskat på uppdraget. Detta gör vi självklart både med kund och med medarbetare. För oss är det viktigt att säkerställa att alla parter är nöjda och att allt fungerar bra. Detta gör vi bland annat genom att vara närvarande på plats hos kunder och medarbetare.

Kundvård

Hos oss är alla kunder viktiga. Vi arbetar proaktivt för att hjälpa våra kunder att hitta den bästa mixen av medarbetare på ett kostnadseffektivt sätt. Du betalar endast för effektiv arbetstid och slipper arbetsgivaransvaret när du anlitar oss för bemanning. Vårt mål är att vara det självklara valet för företag som vill bemanna och rekrytera inom simning.

Back to Top
Context Menu is disabled by theme settings.