Skolor och förskolor

Simundervisning för skolor och förskolor

Simkraften AB är ett företag som samordnar simkurser för simföreningar och skolor. Vi har personal som är utbildade och certifierade inom Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Simförbundet, Mental Träning och Life Kinetik (rörelsebaserad hjärntärning). Förutom svenska hålls vår undervisning även på engelska, persiska och arabiska om det efterfrågas.

Här är de mål som vi i Simkraften vill arbeta för tillsammans med skolor i simundervisningen.

Vi utgår från Skolverkets mål som är satta för alla årskurser.

Enligt Skolverket så ska det vara valfritt simsätt på mage som man ska simma och då bör vi individ anpassa undervisningen d.v.s. om ett barn simmar crawl ska hen inte behöva lära sig bröstsim för att klara simprovet.

Vi tror att simkunnigheten kommer att öka fortare i form av att man individ anpassar undervisningen.

Dela upp skolklasserna utefter vilket simsätt de ska träna på förutsätt att man är fler än en ledare.

I våra kurser använder vi oss även utav mentalträning, Life kinetik och traditionell simteknik. 

Den mentala träningen bidrar till muskulär avslappning, ökat självförtroende och bättre självkänsla. 

Inom Life kinetik kombinerar man ovana rörelser, tänkande och uppfattningsförmågan på ett strukturerat och lustfyllt sätt. Metoden är standardiserad och passar bra ihop med simning som sport. 

Kursbemanningsprocessen

Vi tar emot 10-20 elever per grupp.

Efter tre lektioner summerar vi om hur många fler som behövs för att klara av skolans krav.

Om en elev blir godkänd som simkunnig innan löpande lektioner är avklarade så är ni välkomna att ta in en ny elev.

Minsta uppdrag är sju lektioner. Kostnaden för en elev är 95 kronor/tillfälle.

Back to Top
Context Menu is disabled by theme settings.