Skolor och förskolor

simundervisning för skolor och förskolor

 

I dagsläget så är det många skolor som har brist på utbildad och pedagogisk simlärare, vilket försämrar elevernas engagemang och intresse för simning i skolan, samt att de lär sig simma med fel grunder och teknik.

Vi är ett bemanningsföretag som hyr ut certifierade simlärare inom Svenska Livräddningssällskapet och Svenska simförbundet till skolor och förskolor. Med många år i bagaget.

Här är de mål som vi i Simkraften vill arbeta för tillsammans med skolor i simundervisningen.

Vi utgår från Skolverkets mål som är satta för alla årskurser.

Enligt Skolverket så ska det vara valfritt simsätt på mage som man ska simma och då bör vi individ an- passa undervisningen d.v.s. om ett barn simmar crawl så ska hen inte behöva lära sig bröstsim för att klara simprovet.

Vi tror att simkunnigheten kommer att öka fortare i form av att man individanpassar undervisningen.

Dela upp skolklasserna utefter vilket simsätt de ska träna på förutsätt att man är fler än en ledare.

kursbemanningsprocessen

Vi tar emot 10-20 elever per grupp

Efter tre lektioner summerar vi om hur många fler som behövs för att klara av skolans krav.

Om en elev blir godkänd som simkunnig innan löpande lektioner är avklarade så är ni välkomna att ta in en ny elev.

Minsta uppdrag är 5 lektioner vKostnaden för en elev är 85 kronor/tillfälle.

Back to Top
Context Menu is disabled by theme settings.
EnglishSwedish