Life Kinetik

Life Kinetik är en komplett träningsmetod för rörelsebaserad hjärnträning.

Life Kinetik kan erbjudas både som individuell träning och gruppträning.

Alla kan träna Life Kinetik eftersom det stora urvalet av övningar och träningsmaterial gör att träningen alltid kan anpassas efter deltagarnas fysiska och kognitiva förmåga.


Träningsmetoden är rörelsebaserad. Det betyder att ovana rörelser och
rörelsekombinationer ingår som grundelement i alla övningar.

Rörelserna kombineras med tankeuppgifter och utmaningar för uppfattningsförmågan.
Metoden är standardiserad och ger en tydlig struktur där träningen planeras i
cykler för att variera de olika träningsområdena/delarna.

Rekommenderad träningsdos är 60 min/vecka och denna tid kan genomföras som ett långt träningspass eller delas i kortare pass.

Träningen kan utföras både stående och sittande. Vissa övningar kan även
utföras liggande och är exempelvis lämpliga för personer under rehabilitering.
Precis som vid annan typ av träning ges bäst förutsättning för att skräddarsy
träningsprogrammet vid individuell träning.

Life Kinetik är rörelsebaserad hjärnträning för hälsa, prestation och livskvalitet.
Det är en träningsmetod som kombinerar ovana rörelser, tänkande och
uppfattningsförmåga på ett strukturerat och lustfyllt sätt.
Att träna Life Kinetik ger fördelar för både unga och gamla i många olika
sammanhang.

 

Life Kinetik är en unik, effektiv och mycket uppskattad träningsmetod som
kommer ge dig mycket glädje och nytta.
Life Kinetik-metoden är rörelsebaserad. Det betyder att ovana rörelser och
rörelsekombinationer ingår som grundelement i alla övningar. Rörelserna kombineras med
tankeuppgifter och utmaningar för uppfattningsförmågan.

Alla kan träna Life Kinetik. Det stora urvalet av övningar och träningsmaterial gör att
träningen alltid kan anpassas efter deltagarnas fysiska och kognitiva förmåga. Det gör
hjärnträning med Life Kinetik till ett fint alternativ och komplement till traditionell
seniorträning.

Hjärnträning med Life Kinetik ger äldre bättre minne, balans och motorik. Life
Kinetik-träning ökar hjärnans prestationsförmåga och som hjärntränare kan du
bland annat bidra till minska riskerna för fallolyckor, förebygga och fördröja
demens.

För mer information/bokning kontaktar oss här.

 

Det är naturligtvis positivt för simmare att ha väl utvecklade kognitiva
förmågor. Det är fördelaktigt att ha ett bra arbetsminne, god rumsuppfattning,
hög koncentrationsförmåga samt att kunna uppfatta och bearbeta syn-, känsel-,
och hörselintryck snabbt. Det innebär att utövaren kan ta bra beslut i högt tempooch under press.

Självklart strävar simmare också efter att ha bra balans, god koordination och
snabba reaktioner. Även dessa egenskaper kan förbättras med Life Kinetik. Att
träningen dessutom hjälper till att sänka stresspåslaget är naturligtvis också
positivt vid tävlingsmoment.
Rörelsebaserad hjärnträning enligt Life Kinetik-metoden kan ge

• Bättre balans
• Förbättrad koordination
• Bättre reaktionshastighet
• Ökad koncentrationsförmåga

• Bättre arbetsminne
• Förbättrad rumsuppfattning
• Lägre stresspåslag – betyder bättre prestation.
• Snabbare och bättre beslut.

För mer information/bokning kontaktar oss här.

Träna Life Kinetik för bättre speluppfattning och ökad
beslutskvalitet
Modern fotboll innebär högt tempo, snabba omställningar, upprepade
maxlöpningar och explosiva dueller. Spelet kräver precision i form av passningar,
skott, mottagningar och andra aktioner som hör till fotbollen. Life Kinetik
kompletterar traditionell fys- och teknikträning i fotboll genom att erbjuda
prestationshöjande träning utan att lägga på ytterligare fysisk belastning.

Antalet snabba sprinter i maximal fart har ökat betydligt senaste åren. Den stora
spelytan ställer krav på uthållighet och nuförtiden handlar det framförallt om
återhämtningsförmågan för att kunna agera på max i nästa situation.

Genom att förhålla sig till medspelare och motståndare, positionsmässigt och
taktiskt, behöver fotbollsspelare hela tiden registrera och bearbeta information.

Det är viktigt att din speluppfattning är både snabb och korrekt för att kunna ta
rätt beslut. Ju fler lösningar man kan välja mellan desto större möjligheter att
lyckas i spelet.

Life Kinetik-träningen bidrar till att förbättra spelares förmåga att i pressade och
skiftande situationer uppfatta rätt, agera snabbt och ta bra beslut.
Man talar ofta om speluppfattning eller förmåga att ”läsa spelet”. Detta anses
många gånger vara medfödda egenskaper men du kan naturligtvis utveckla din
speluppfattning genom träning.

Varför har fotbollsspelare nytta av att träna hjärnan?
FÖRBÄTTRA DIN REAKTIONSFÖRMÅGA

Ju snabbare spelaren uppfattar en situation, desto mer tid att agera. Life Kinetik
tränar det visuella systemet vilket leder till att det blir lättare att upptäcka,
uppfatta och tolka situationer korrekt. Eftersom träningen också ger ökad
förmåga att bearbeta och hantera information kan spelaren reagera snabbare.

UTVECKLA DIN SPELUPPFATTNING FÖR BÄTTRE BESLUTSFATTANDE
Att kunna processa mycket information för att så snabbt som möjligt fatta
korrekta beslut är avgörande för prestation och utveckling. Studier visar att
individer som tränar Life Kinetik förbättrar sin speluppfattning och därmed ökar
sin beslutskvalitet.

AKTION

När beslutet fattats skall en eller flera aktioner genomföras. Det ställer krav på
god koordination samt förmåga att kunna omsätta beslut i rörelser genom hela
kroppen. Life Kinetik tränar och förbättrar den kordinativa förmågan avsevärt.

AUTOMATISERING
Med en ökad repetitiv och koordinativ förmåga kan ett antal moment
automatiseras. Detta innebär att spelaren lägger mindre kraft på ”fel saker” och
kan kanalisera mer kraft på ”rätt saker”.
Målvakter – träna din speluppfattning för att lyckas
bättre i svåra situationer
Att vara fotbollsmålvakt innebär i många fall stor press, där en väl utvecklad
spelförståelse i tillägg till en god speluppfattning ger stora konkurrensfördelar.
Positionen ställer höga krav på exceptionella egenskaper när det gäller reaktion,
koordination, rörlighet, syn, orienteringsförmåga och beslutshastighet.
Få positioner inom lagidrott är mer beroende av förmågan att kunna fokusera och
koncentrera sig på uppgiften trots att man inte alltid är delaktig i spelet.
Målvakter måste ta snabba beslut som ofta kan bli helt matchavgörande. Att på
bråkdelen av en sekund bestämma sig för att antingen försöka hålla bollen, tippa
den över ribban eller boxa bort den är vardag för en fotbollsmålvakt.

Synen – det visuella systemet

Life Kinetik-träning hjälper till att kalibrera det visuella systemet och ger hjärnan
bättre förmåga att processa informationen. Träning av det visuella systemet
finns med som en specifik del i träningsmetoden och ligger inbakat i
träningsstrukturen.
I idrotter där spelet kretsar kring boll, puck eller andra föremål är det viktigt att
kunna följa objekt i olika hastighet, bedöma avstånd, ha ett väl fungerande
djupseende samt bra perifert seende (synfält) för att kunna se och upptäcka
objekt/med- och motspelare.
Komplettera rehabilitering med hjärnträning

Life Kinetik tränas inte för att påverka fysiska skador men eftersom hjärnan styr
allt (!) är det naturligtvis smart att hålla den i trim. Kompletterande träning av
exempelvis uppfattningsförmåga, reaktionshastighet, besluts- och
koordinationsförmåga kan ge en smidigare återgång till tävling/match efter att
den aktive fått klartecken gällande det fysiska.
Eftersom övningarna inte är fysiskt belastande kan metoden med fördel
implementeras i ett rehabiliterande upplägg efter skada. Hjärnträningen kan alltid
anpassas efter individens nivå och därmed också genomföras med idrottare som
för tillfället inte kan eller får lov att belasta en kroppsdel. På så sätt kan idrottaren
fortfarande hålla igång (och förbättra) förmågor som inte är kopplade till fysisk
belastning.
Som en bonus är Life Kinetik-träningen dessutom lustbaserad och kan fungera
som ett positivt avbrott i den ofta monotona rehabiliteringsträningen.

Effekter du kan bidra till som hjärntränare för idrott:
• Bättre balans
• Förbättrad koordination
• Bättre reaktionshastighet
• Ökad koncentrationsförmåga

• Bättre arbetsminne
• Förbättrad rumsuppfattning
• Lägre stresspåslag – betyder färre misstag
• Snabbare och bättre beslut.

För mer information/bokning kontaktar oss här.

 

Life Kinetik är rörelsebaserad hjärnträning som kompletterar det pedagogiska
arbetet i skolan. Utbildningen till hjärntränare för skola passar dig som är nyfiken
på en träningsmetod som är rolig och samtidigt utvecklar barnens/ungdomarnas
koncentrationsförmåga, inlärning och kreativitet.
Life Kinetik-träningen kan genomföras med hela klassen eller i mindre grupper.
Alla kan delta eftersom det stora urvalet av övningar och träningsmaterial gör att
träningen alltid kan anpassas efter elevernas funktion och förmåga. Life Kinetik
kan också erbjudas som individuell träning och precis som vid annan typ av
träning är den då allra lättast att skräddarsy.

Träningsmetoden är rörelsebaserad. Det betyder att ovana rörelser och
rörelsekombinationer ingår som grundelement i alla övningar. Rörelserna
kombineras med tankeuppgifter och utmaningar för uppfattningsförmågan.
Metoden är standardiserad och ger en tydlig struktur där träningen planeras i
cykler för att få in de olika träningsområdena/delarna. Rekommenderad
träningsdos är 60 min/vecka och denna tid kan genomföras som ett långt pass
eller delas i kortare pass (”rörelsepauser”).

Life Kinetik-träning på skola

Lågintensiv, lustfylld och utmanande

Life Kinetik är lågintensiv träning som inte ställer några krav på elevernas fysiska
status eller förkunskaper. Träningen är både rolig och utmanande. Det är nära till
skratt under träningspassen och det är viktigt för då utsöndras må-bra-hormonet
dopamin*.
Life Kinetik skiljer sig från traditionell träning där man tränar för att bli bra/bättre
på det man gör. I Life Kinetik varieras övningarna och svårighetsgraden stegras
redan innan eleverna helt behärskar en övning. Det viktiga är alltså inte att lära sig
en övning eller att lyckas. Det viktiga är att försöka och samtidigt ha det roligt.
Eleverna behöver inte jämföra sig med varandra. Den otraditionella inställningen
till träning kan därmed bidra till att främja självsäkerhet och känslan av att våga
utmana sig själv.

Effekter av träningen

Vi tränar vår hjärna genom att vara fysiskt aktiva och utsätta oss för nya intryck
och utmaningar. Det är speciellt när vi lär oss nya saker som hjärnan stimuleras till
att skapa fler kopplingar mellan våra hjärnceller. Fler kopplingar betyder att vi kan
tillgodogöra oss en större del av hjärnans potential och detta ökar hjärnans
prestationsförmåga.

Att träna Life Kinetik kan ge effekt på många olika sätt. Här är några av de
positiva effekter som Life Kinetik kan bidra till i skolan:

• utvecklad kreativitet och förbättrad inlärningsförmåga
• gladare individer med ökat självförtroende
• förbättrad koncentrationsförmåga och därmed skolprestation
• förbättrad läs- och skrivförmåga
• vid matematik lättare att förstå och omvandla lästal till mekanisk räkning
• utvecklad fin- och grovmotorik samt koordination
• ökad språkutveckling

Funktionsvariationer

Eftersom träningen alltid anpassas efter individens förmågor fungerar Life
Kinetik utmärkt för att träna elever med olika former av funktionella utmaningar. I
stort sett all Life Kinetik-träning kan dessutom utföras både sittande och
stående.
I Sverige och Tyskland har Life Kinetik använts med stor framgång vid träning av
till exempel personer med ADHD, autism, intellektuell funktionsnedsättning och
förvärvade hjärnskador (länk till Funktionsvariationer). Förbättringar noteras
exempelvis inom språkutveckling, koncentrationsförmåga och minne. Fysiskt
märks också förbättringar på balans, koordination, fin- och grovmotorik samt
simultanförmåga

För mer information/bokning kontaktar oss påFör mer information/bokning kontaktar oss här.

 

Förebyggande hälsovård med rörelsebaserad hjärnträning. Life Kinetik på din
Arbetsplats är ett träningsprogram för företag och organisationer som syftar till
att motivera anställda, sänka påslaget av stresshormon, öka produktivitet och
välmående.

Friskvård, förebyggande hälsovård och rehabilitering får stadigt ökat fokus inom
arbetslivet och från myndigheter.
Den genomsnittliga livslängden ökar i Sverige och våra grannländer. Därför
behöver de flesta jobba längre för att få ut motsvarande pension som tidigare
generationer.
Men för att det här ska fungera krävs det att vi håller oss friska och attraktiva på
arbetsmarknaden ända fram till vi pensionerar oss, något som vi kan bidra till med
Life Kinetik på din Arbetsplats.

Träningen utförs av egna företagstränare

Träningen kan fördelas på 10 minuter effektiv rörelsepaus varje dag, en
halvtimme två gånger i veckan alternativt en sammanhängande träningstimme i
veckan.
Träningen utförs i företagets egna lokaler och träningen kräver inget klädombyte.

Påvisad effekt av att bli tränad med Life Kinetik 10

10 minuter om dagen:
Att träna Life Kinetik kan ge effekt på många olika sätt. Här är några av de
positiva effekter du kan bidra till som företagstränare:
• förbättra förmågan att minnas information
• minska stresshormonpåslaget
• förbättra förmågan att göra flera saker samtidigt
• enklare att lösa och övervinna problem
• organisera sig lättare
• bli kreativare
• öka sin fysiska aktivitet
• förbättra sömn och avslappni

För mer information/bokning kontaktar oss påFör mer information/bokning kontaktar oss här.

 

Back to Top
Context Menu is disabled by theme settings.