SIMKRAFTEN


Ett bemanningsföretag med erfarenhet
Simkraften är ett personligt företag med många års erfarenhet och hög kompetens inom
simning, pedagogik och ledarskap som kan lösa problemet med alla möjliga barn, t.o.m.
dem med funktionsnedsättning.

Simkraften hyr även ut certifierade simlärare till skolor, simskolor och andra föreningar.


Vårt mål är att ni som skola eller förening ska
få en ökad flexibilitet, bättre kontroll på
kostnader och en minskad risk vid till
exempel sjukskriven personal.

Som kund hos Simkraften kan du känna dig trygg med att du alltid får den hjälp du behöver.


Ni får samtidigt dra nytta av den kompetens vår personal bidrar
med genom den erfarenhet de samlat på sig hos våra andra kunder.Tack vare våra beprövade processer ser vi till att du inte bara får personal med rätt
kompetens, utan även med rätt personlighet och attityd för er verksamhet.


Hos oss är alla kunder viktiga.

Du betalar endast för effektiv arbetstid och slipper arbetsgivaransvaret när du anlitar oss för bemanning.


Vårt mål är att vara det självklara valet för företag som vill bemanna och rekrytera inom simning.


Uthyrning av simlärare till simskolor och föreningar

Behovet av en simkunnig pedagog kan komma plötsligt och då kan vi vara ett bra alternativ.

Och visst är det viktigt att hitta medarbetare snabbt när det brinner i knutarna.


Kanske ska någon av era anställda vara föräldraledig eller så behöver ni förstärkning
vad gäller sim kompetensen i skolan, då är bemanning ett bra alternativ.

Bemanningsprocess

I vår bemanningsprocess jobbar vi aktivt med ständiga förbättringar och återkoppling för att
få bästa möjliga matchning mellan kund och medarbetare.
Processen kan skilja sig åt beroende på om det är en ny eller redan aktiv kund.

Även komplexiteten på uppdrag är avgörande för hur lång tid vi lägger på.


Kundkontakt

Varje uppdrag börjar med ett besked från ermed hur mycket bemanning i form av dagar
och timmar som kunden behöver. Därefter kontaktar Simkraften er och bokar tid för besök.


Vid besöket utför vi tillsammans med kunden en utförlig behovsanalys.


Order/uppdrag

Vill du bryta uppdraget i förtid betalar du endast för konsultens arbetade timmar.
Uppföljning och utvärdering Under hela uppdraget gör vi löpande
uppföljningar för att se att allting fungerar som önskat på uppdraget.


Detta gör vi självklart både med kund och med medarbetare.

För oss är det viktigt att säkerställa att alla parter är
nöjda och att allt fungerar bra.

Detta gör vi bland annat genom att vara närvarande på
plats hos kunder och medarbetare.


Kundvård

Hos oss är alla kunder viktiga. Vi arbetar proaktivt för att hjälpa våra kunder att hitta den
bästa mixen av medarbetare på ett kostnadseffektivt sätt. Du betalar endast för
effektiv arbetstid och slipper arbetsgivaransvaret när du anlitar oss för bemanning.

Vårt mål är att vara det självklara valet för företag som vill bemanna och rekrytera inom simning.


Uthyrning av simlärare till skolor och förskolor

I dagsläget så är det många skolor som har brist på utbildad och pedagogisk simlärare,
vilket försämrar elevernas engagemang och intresse för simning i skolan, samt att de lär sig
simma med fel grunder och teknik.


Vi är ett bemanningsföretag som hyr ut certifierade simlärare inom Svenska
Livräddningssällskapet och Svenska simförbundet till skolor och förskolor. Med
många år i bagaget kan vi lösa problem med alla möjliga barn, t.o.m. dem med
funktionsnedsättning.


Här är de mål som vi i Simkraften vill arbeta för tillsammans med skolor i simundervisningen

Vi utgår från Skolverkets mål som är satta för alla årskurser.

Enligt Skolverket så ska det vara valfritt simsätt på mage som man ska simma och
då bör vi individ anpassa undervisningen d.v.s. om ett barn simmar crawl så ska hen
inte behöva lära sig bröstsim för att klara simprovet.

Vi tror att simkunnigheten kommer att öka fortare i form av att man individanpassar undervisningen.

Dela upp skolklasserna utefter vilket simsätt de ska träna på förutsätt att man är fler än en ledare.

Uthyrning av simlärare per elevVi tar emot 10-20 elever per grupp

Efter tre lektioner summerar vi om hur många fler som behövs för att klara av att simma 25m.

Om en elev blir godkänd som simkunnig innan löpande lektioner är avklarade så är
ni välkomna att ta in en ny elev.

Minsta uppdrag är 5 lektioner

Kostnaden för en elev är 65 kronor/tillfälle.


våra kurserVid ett avtal med paketpris ingår följande

Diplom
Uppföljning/betyg/rekommendation
Simbevis


Grundkurser


Förskoleklass upp till årskurs 3. Eleverna ska då utveckla sin vattenvana genom att leka i
vatten och göra övningar, samt lära sig grunderna i de tre första simsätten; Bröstsim,
Crawl och Ryggsim. Kursen är 15 simlektioner på 40 minuter.


Efter kursen ska alla kunna:

balansera och flyta,

simma i mag-och ryggläge 15 meter


Fortsättning kurser


I årskurs 4–6 ligger betoningen mer på att utveckla simförmågan. Efter kursen ska alla elever kunna:
simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge

hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

få lära sig att agera med hjälp av till exempel livboj eller livlina


Fortsättning 2


Här övergår undervisningen i årskurserna 7–9. Kursen är 20*40 min. Efter kursen ska eleverna kunna:

simma Medley ( Fjäril, Ryggsim, Bröstsim och Crawl)

Livräddning

Hjärt -och lungräddning HLR


Privatsimlektioner


För barn och föräldrar som vill ha individuellt
anpassad simundervisning erbjuder vi Simkraft.

Simkraft är i huvudsak en simutbildning för föräldrar där barnen får närvara.


Under tre lektioner får du som förälder
ur ett professionellt pedagogiskt synsätt lära dig och göra ditt barn simkunnig.

Utbildningen innehåller vattenvana,

barnpedagogik, koncentrationsövningar och
teknik för samtliga tre simsätt; bröstsim, crawl och ryggcrawl.

Tanken är ge föräldrar den extra skjutsen som behövs för att simma
självständigt och för att slippa dyra simskoleavgifter och tid.

Det kan även vara bra för vattenrädda eller personer med extra behov
att ta privatlektioner då gruppundervisning inte passar alla.

Om ni har en pool hemma eller i fastigheten kan vi komma hem till er.

I utbildningen ingår (förutom ovanstående kunskaper) även material såsom
instruktionspärm och specifika övningar anpassat för barn med funktionshinder.

Vi har stor erfarenhet av att anordna privatlektioner för såväl barn som vuxna.

Priserna varierar beroende på om man vill ha en bassäng helt för sig själv eller om man kan
tänka sig att träna i en del av en större pool samtidigt som annan verksamhet pågår i en
annan del av poolen.Brain swimSimning är väldigt komplext och svårt att lära sig.

Att simma bra och effektivt är ännu mer utmanande. När en person är rädd och ska lära
sig denna viktiga livslånga kunskap som simning är blir detta mer än en utmaning, det
blir nästan omöjligt.


Rädda människor vill ofta undvika vatten, men
de är väldigt sårbara om de hamnar i en
olyckssituation i vatten och det kan i värsta fall
kosta dem livet.

I en situation där en rädd
människa hamnar i vatten utsätter de även
andra personer för en risk när de försöker
rädda dem. Logiskt sett kommer vattenrädda
personer att överföra deras rädsla till sina egna
barn, vilket skapar en ond cirkel.

Många simskoleprogram hanterar rädsla för
vatten som en del av processen att lära sig
simma. Gilla Vatten är annorlunda i sitt
kärnändamål, kursen fokuserar på rädslan,
genom olika övningar jobbar man avsiktligt
med att inaktivera rädslan.

Sverige är ett riktigt vattenland, med 96 000
sjöar och 2 500 km strandremsa. Vi har också
många vattendrag, och det är allt fler som
skaffar pool i sina trädgårdar.


Att kunna simma


är viktigt utifrån ett livräddningsmässigt
perspektiv, men är väl så viktigt utifrån ett
kulturellt och socialt perspektiv.

Många aktiviteter är knutna till aktivitet i och vid
vatten.

Att kunna simma kan anses vara en
självklarhet för många, men det är det inte för
alla. Det att inte kunna simma, att inte känna
sig trygg i vatten, gör att man hämmas socialt,
eftersom det är många aktiviteter som man inte
kan delta i.


Genom att kunna simma och känna sig trygg i vatten förstärker individens
självkänsla och självförtroende. Vi anser att det
en rättighet att lära sig simma och vara trygg i
vatten.

Back to Top
Context Menu is disabled by theme settings.